PRODAJA RASUTIH TERETA

U suradnji s našim partnerima kamenolomima Velički kamen d.o.o.,Kamen Psunj d.o.o. i kamenolom Radlovac d.d. i dobavljačima drugih rasutih tereta u mogućnosti smo vam ponuditi različite frakcije kamena za nasipavanje gradilišta, cesta i poljskih puteva. U ponudi ne izostaje ni široki ponudbeni asortiman šljunka, pijeska i lomljenog crijepa. Svu traženu robu možemo vam osigurati na paritetu fco dobavljač, ali možemo i organizirati dopremu do vašeg radilišta ili dvorišta. Za sva vaša pitanja stojimo vam na raspolaganju, te nas slobodno kontaktirajte na mail uprava@santini.hr.