Kontakt

Centrala:+385 32 308 340

               +385 32 308 342

               +385 32 308 343

 

P.j. rezervni dijelovi:

+385 32 308 335 

 

Fax: +385 32 308 336        uprava

        +385 32 308 337        kompenzacije

        +385 32 308 341        p.j. rezervni dijelovi

 

 

e-mail:santini@vk.htnet.hr

 

Prokurist

Milan Petković 

 

Predsjednik uprave

Biljana Šimleša

e - mail: biljana.simlesa@santini.hr

 

Član uprave

Antonio Petković

e-mail: antonio.petkovic@santini.hr 

 

Voditelj financija i računovodstva

Branimir Marčinko                                                                                             

mob.: +385 98 235 408

e - mail: branimir.marcinko@santini.hr

                               

Komercijala rezervni dijelovi

Damir Antolović

mob.: +385 98 467 417

e-mail: damir.antolovic@santini.hr

 

Komercijala rezervni dijelovi

Damir Škegro                                                                                                            

mob.: +385 98 467 419

e-mail: mailto:damir.skegro@santini.hr

 

Komercijala rezervni dijelovi

Stjepan Mlačić                                                                                                           

mob.: +385 98 235 406

e-mail: stjepan.mlacic@santini.hr 

 

Komercijala rezervni dijelovi

Zlatko Čulig

mob.: +385 98 235 396

e-mail: zlatko.culig@santini.hr

 

Odjel elektromaterijal

 

mob.: +385 98 235 411

tel.:    +385 32 309 971

 

Odjel sportake i HTZ opreme                                                                                    

mob.: +385 98 235 395

e-mail: sportska-htz@santini.hr

 

Odjel nafte i naftnih derivata

Miroslav Marić                                                                                                

mob.: +385 98 235 413

tel.:    +385 32 325 505

e-mail: santini.benzinska@vu.t-com.hr